Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Kampania „Biała Wstążka” w Sokolicy

Szkoła Podstawowa w Sokolicy włączyła się w gminną edycję Światowych 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć w ramach międzynarodowej kampanii społecznej „Biała Wstążka”.
 
Z okazji tak ważnej inicjatywy w szkole zaplanowano i zrealizowano zadania związane Sokolicyz przeciwdziałaniem przemocy. Zorganizowano konkurs plastyczny oraz pogadanki z uczniami. Wszystkie klasy włączyły się w kampanię i przygotowały transparenty z hasłami przeciw przemocy.  Punktem kulminacyjnym kampanii „Biała Wstążka” był apel, podczas którego podsumowano wszystkie przeprowadzone działania i nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego. – Jesteśmy przeciwko przemocy, dlatego chętnie podejmujemy zadania, które wpisują się  w gminne programy profilaktyczne, są ciągłością szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i przynoszą zamierzone rezultaty. Podejmowane przez naszą placówkę działania profilaktyczne sprzyjają właściwym zachowaniom uczniów, w których podkreśla się ideę niesienia dobra – mówi Sylwia Kondraciuk, szkolny pedagog.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Kampania „Biała Wstążka” w Sokolicy

II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

W Domu Kultury w Bezledach odbył się II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Udział wzięli przedszkolaki i uczniowie ze szkół z terenu gminy Bartoszyce. Na scenie zaprezentowany został sze­roki reper­tuar spek­takli poświę­cony różnym prob­le­mom i zjawiskom społecznym.  Oprócz wartości mery­to­rycznej i wychowaw­czej, spek­takle pro­fi­lak­ty­czne charak­teryzowały się również pomysłowymi dekoracjami oraz ciekawymi sce­nar­iuszami. Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce. Przegląd poprowadziła Wiktoria Żylińska uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

83Galeria zdjęć: II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Nowy sprzęt dla OSP Bezledy

W remizie w Bezledach oficjalnie przekazano sprzęt ratowniczy dla OSP Bezledy. Wyposażenie oraz urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zostały dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz środków gminy Bartoszyce. Strażacy „wzbogacili się” o sprzęt tj. rozpieracz ramieniowy, hydrauliczne nożyce, cylindry rozpierające z zestawem końcówek oraz agregat zasilający do urządzeń hydraulicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Nowy sprzęt dla OSP Bezledy

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

– Dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi stał się piękniejszy i bardziej braterski a dobro wspólne mogło być nie tylko bronione, ale także wzbogacane naszą troską, inspirowaną wrażliwością serca – tymi słowami Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce przywitał wolontariuszy na uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbyła się w Bartoszyckim Domu Kultury.
czytaj dalej

Zajęcia z kreatywności i eksperymentu w Wojciechach

Od września na terenie gminy Bartoszyce realizowany jest projekt „Kreatywne przedszkolaki”, w którym uczestniczy również Szkoła Podstawowa w Wojciechach. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach tematycznych „ Eksperymenty”  i „Zajęcia z kreatywności”. W związku z tym w szkole powstała sala do zabaw kreatywnych. Jest doskonale wyposażona w ciekawe pomoce dydaktyczne. Zajęcia cieszą się wśród przedszkolaków dużym zainteresowaniem, a dzieci podczas zabawy wiele się uczą. Wykonują wiele eksperymentów i poznają dużo ciekawostek z zakresu wiedzy przyrodniczej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Zajęcia z kreatywności i eksperymentu w Wojciechach

Świąteczne warsztaty w Krawczykach

W Szkole Podstawowej w Krawczykach odbyły się warsztaty przedświąteczne, podczas których uczestnicy uczyli się wykonywać ozdoby świąteczne z wykorzystaniem techniki decoupage. Frekwencja dopisała, choć zajęcia zorganizowano w sobotę. W spotkaniu brali udział uczniowie, ich rodziny, a także pracownicy szkoły. Wynikiem 3-godzinnego spotkania były piękne bombki, renifery, anioły, a także pejzaże zimowe. Wielu uczestników zachęconych efektami swojej pracy po zapoznaniu się z nową techniką artystyczną, już zakupiło niezbędne materiały i zadeklarowało, że podobne ozdoby wykona już w domowym zaciszu. Warsztaty prowadziła Alina Mikołajczyk – nauczyciel z ZSP nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, plastyk z zamiłowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Świąteczne warsztaty w Krawczykach

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Osiece

W Świetlicy Wiejskiej w Osiece odbył się wieczór poetycko – muzyczny  pt. „Tak rodziła się Niepodległa” realizowany w ramach projektu „Mieszkańcy Sołectwa Osieka kuźnią talentów i inicjatyw”. Podczas uroczystości zaprezentował się zespół śpiewaczy  „Wojcieszanie”. Był to ich ostatni z trzech występów zrealizowanych z projektu pt:  „Niechaj wieść o tej krainie w wojcieszańskim śpiewie płynie, który również  uzyskał dofinansowanie. „Wojcieszanie” zaśpiewali pieśni patriotyczne oraz pieśni ludowe. 
czytaj dalej

W Osiece zadomowiły się skrzaty

Podczas zajęć edukacyjnych realizowanych w świetlicy wiejskiej w Osiece dzieci, młodzież i rodzice mogli nauczyć się podstaw szycia na maszynie. W tajniki krawieckiego rzemiosła wprowadziła uczestników animatorka Monika Grobelna. Podczas spotkania uszyte zostały różnej wielkości skrzaty, które z pewnością urozmaicą domowe świąteczne dekoracje.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Sukces uczennic ze szkoły w Żydowie

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach był organizatorem konkursu plastycznego pod hasłem Polska w przyszłości. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, edukacja obywatelska,  rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, rozbudzenie twórczej inwencji oraz kreatywności. Spośród 159 nadesłanych prac dwie prace uczennic Szkoły Podstawowej w Żydowie otrzymały wyróżnienia. Patrycja Kowalska (6 lat) oraz Joanna Murawska (8 lat) wykonały ciekawe prace, przedstawiające Polskę jako światowe centrum współpracy z innymi formami życia w kosmosie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Konkurs plastyczny "Polska w przyszłości"

KS Wojciechy z ministerialnym dofinansowaniem

W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program Klub 2018” Klub Sportowy Wojciechy otrzymał kwotę 10000 zł na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia treningów piłki nożnej w celu podniesienia umiejętności piłkarskich. Projekt skierowany był do 15 młodych piłkarzy w wieku 10-13 lat. W ramach zadania przeprowadzone zostały treningi dwa razy w tygodniu, zakupiono sprzęt sportowy w tym: stroje (spodenki koszulki), dresy, kurtki ortalionowe przeciwdeszczowe oraz 29 piłek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Lokalizacja
Facebook Page Plugin