Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Rekrutacja do projektu

Projekt "Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce"

Gmina Bartoszyce realizuje projekt "Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce". W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych i ICT, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju komeptencji kluczowych, indywidualizacjia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Projekt realizowany jest do czerwca 2021 r.
Wartość projektu: 1 177 437,55 zł.
Projekt dofinansowany jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin