Projekty PROW 2014-2020

Projekty PROW 2014 - 2020

  • 09-01-2019
„Przebudowa drogi w Bezledach”
 
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020
 
Celem operacji była przebudowa drogi na długości 1026m w miejscowości Bezledy.
 
Kwota dofinansowania- 770 599 zł
Koszty kwalifikowane- 1 211 062,66zł
 
„Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki – plac zabaw”
 
Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
 
Celem operacji jest rozwijanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w miejscowości Kromarki
 
Operacja polega na budowie placu zabaw w ramach turystycznego zagospodarowania miejscowości Kromarki. W ramach przedsięwzięcia na działce nr 22/3 w Kromarkach usytuowane zostały urządzenia placu zabaw: zestaw wielofunkcyjny, bujak z ławeczką, bujak sprężynowy, huśtawkę ważkę, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową, ściankę wspinaczkową, drążki gimnastyczne, równoważnię, ławkę drewnianą z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Urządzenia zostały ogrodzone siatką stalową, zamocowano furtkę i bramę wjazdową. Nawierzchnia działki została wykarczowana i wyrównana, a następnie zasiana trawą.
 
Kwota dofinansowania- 98 717 zł
Koszty kwalifikowane- 155 143,38 zł
 
Jarmark Wiejski „Czerwone Jabłuszko”
 
Operacja dofinansowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020  LGD Warmiński Zakątek.
 
Celem projektu była promocja tradycji i dziedzictwa lokalnego.
 
W działania projektowe wpisały się również szkolenia dotyczące sprzedaży bezpośredniej przez rolników, konkurs kulinarny „Czerwone Jabłuszko” oraz drewniane stoiska, na których zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni artyści i twórcy ludowi.
 
Kwota dofinansowania – 18 847 zł
Koszty kwalifikowane – 29620 zł
 
„Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Sędławki – budowa placu zabaw”
 
Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Celem operacji jest rozwijanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w miejscowości Sędławki.
Operacja polegała na budowie placu zabaw w miejscowości Sędławki, gdzie stanęły takie urządzenia jak: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujak koniczynka, bujak sprężynowy-2szt., ścianka wspinaczkowa, slalom gimnastyczny, ławka drewniana z oparciem-2szt, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Urządzenia zostały ogrodzone siatką stalową, zamocowano furtkę i bramę wjazdową. Nawierzchnia działki została wykarczowana i wyrównana, a następnie wypełniona piachem.
 
Kwota dofinansowania – 49 876 zł
Koszty kwalifikowane – 78 385,44 zł
 
„Turystyczne zagospodarowania miejscowości Plęsy – budowa placu zabaw”
Celem projektu był rozwój regionu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Środki przyznane na realizację operacji pozyskane zostały w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
 
kwota dofinansowania - 82 800,00 zł
Koszty kwalifikowalne - 108 065,40 zł
 
"Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie lampy solarnej w miejscowości Łabędnik"
 
Celem projektu było wdrażanie operacji w ramach stategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek" poprzez budowę lampy solarnej w Łabędniku. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Wspólny Dom" na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 
kwota dofinansowania - 16 969,00 zł
koszty kwalifikowalne - 17 933,48 zł.
 
"Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Galinki"
 
Celem projektu było wdrażanie operacji w ramach stategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek" poprzez budowę lampy solarnej w Galinki. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Wspólny Dom" na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 
kwota dofinansowania - 15 051,00 zł
koszty kwalifikowalne - 16 014,68 zł
 
"Kuźnia Talentów - wyposażenie świetlicy w Wirwiltach"
Celem projektu było wdrażanie operacji w ramach stategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek" . Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Wspólny Dom" na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 
kwota dofinansowania - 18 883,00 zł
Koszty kwalifikowalne - 20 473,24 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją