e-Usługi

Co to są e-usługi?

  • 07-01-2020
Co to są eUsługi?
Portal eUsługi to nowoczesny system wymiany informacji pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego a Obywatelami. Jego głównym celem jest dostarczanie niezbędnych informacji mieszkańcom na temat działalności danej jednostki samorządowej, a także udostępnienie wygodnego kanału komunikacji elektronicznej z urzędem.
Celem portalu jest udostępnienie w jednym miejscu informacji i usług obejmujących różne aspekty działalności jednostki.
 
Kliknij e-usługi

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją