Profilaktyka i polityka prorodzinna

Profilaktyka i polityka prorodzinna

  • 09-01-2019
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY– został powołany przez Wójta Gminy Bartoszyce w celu podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji alkoholowej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy).
 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Krystyna Kubiak
 
Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A
tel. 89 762 18 90

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją