Inwestycje

„Budowa SUW w Łabędniku”

  • 04-02-2021
„Budowa SUW w Łabędniku
 
 
Inwestycja pn. „Budowa SUW w Łabędniku” dofinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 
 
Całkowita planowana wartość inwestycji– 2 178 016,12 zł
Dofinansowanie – 891 901,00
 
 
Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku jest obiektem o strategicznym znaczeniu dla gminy Bartoszyce , obok 3 innych stacji (Bezledach, Tolko i Galinach) będzie zaopatrywał wodę mieszkańców całej gminy. Budynek obecnie zaopatruje w wodę m.in. takie miejscowością jak Łabędnik, Sokolicę, Spurgle, Grudę, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo po modernizacji SUW obsłuży również miejscowości aktualnie zasilane z hydroforni w Maszewach i Kinkajmach.  Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 r.  W ramach inwestycji powstanie kompleksowy budynek stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją