Ministerstwo Sprawiedliwości

Dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  • 04-05-2023
Gmina Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.
Nazwa zadania: „Stawiamy czoła przyczynom przestępczości w naszej gminie”
Dofinansowani: 5 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 5 000,00 zł
W ramach projektu planuje się spotkania, organizowane w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach, których szczegółowy przebieg odbędzie się po konsultacji i przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach. Odbiorcami będą mieszkańcy Gminy Bartoszyce. W trakcie spotkań omówiona zostanie tematyka dotycząca zapobiegania negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, jak również towarzyszące temu zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci i dorosłych.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiony zostanie sprzętu treningowy (orbitrek magnetyczny, bieżnia, steppery do aerobiku, rower stacjonarny), który udostępniony zostanie uczestnikom pikniku w dniu wydarzenia, po nim przekazany zostanie Kole Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach, a ono udostępni sprzęt mieszkańcom po to, by motywował do spotkań treningowych w świetlicy wiejskiej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją