Strona główna
Wydarzenia
Galeria
Galiny
Nasza gmina
Kadra
Uczniowie
"Echa szkoły"
Klub Europejski
Sport
Linki

Szkoła Podstawowa w Galinach

KLUB EUROPEJSKI

GALINDIA


 

   

   

                                                                        Jakie są cele Unii Europejskiej ?

                          Mówi się o trzech filarach Unii oto one:

-Zapewnienie postępów gospodarczych państwom należącym do Unii.

-Zapewnienie Bezpieczeństwa obywatelom państw należącym do Unii

- Ochrona wolności, praw i interesów obywateli państw należących do Unii

 

                                    Jakie są najważniejsze organy Unii Europejskiej?

-Rada Europejska – w jej skład wchodzą przywódcy państw i szefowie rządów należących do Unii. Rada zbiera się co najmniej raz na pół roku. Wytycza główne kierunki polityki UE.

-Parlament Europejski – jego siedziba mieści się w Strazburgu. Kontroluje pracę komisji, ustala budżet, współdecyduje o przyjęciu nowych członków.

-Rada Unii Europejskiej – czyli Rada Ministrów. W jej skład wchodzi piętnastu Ministrów różnych dziedzin. Kierownictwo Rady przypada w udziale kolejno wszystkicm państwom członkowskim.

  Założenia Szkolnego Klubu Europejskiego

Wraz ze zbliżającym się terminem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zaistniała potrzeba przybliżenia dzieciom i młodzieży problematyki dotyczącej Wspólnoty Europejskiej .

Dlatego też w 2002 roku przy Szkole Podstawowej w Galinach powołano Szkolny Klub Europejski.

Na samym początku członkowie klubu, którego trzon stanowili uczniowie klasy VI, wraz z opiekunką –nauczycielką historii p. Krystyną Aleksandrowicz opracowali statut klubu i nadali mu nazwę.

Nazwa klubu nawiązuje do nazwy miejscowości ,w której mieszkamy, a ta z kolei pochodzi od nazwy staropruskiego

plemienia Galindów zamieszkujących niegdyś nasze tereny.

W pierwszym roku istnienia zarejestrowaliśmy swoją działalność w Krajowym Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie. Dzięki temu otrzymaliśmy materiały bardzo przydatne w realizacji zadań klubu .

Najważniejsze nasze działania miały na celu poszerzanie wiadomości uczniów na temat Unii Europejskiej i krajów członkowskich .

Poznawaliśmy wybrane kraje, ich kulturę i zwyczaje. W maju 2003 roku przedstawiciele klubu „Galindia”-

Marlena Reluga, Arek Niewiadomski, Jurek Maciejewski wzięli udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej w Sokolicy. W tym konkursie zajęliśmy trzecie miejsce.

Co roku w ramach obchodów Dnia Europy organizujemy apele o tematyce europejskiej.

Opiekujemy się również gazetką ścienną na szkolnym korytarzu. Redagujemy także wkładkę „Echa Europy”

do szkolnej gazetki „Echa Szkoły”. W bieżącym roku szkolnym klub liczy 20 członków.

W związku z przypadającą w tym roku dwusetną rocznicą urodzin wielkiego europejskiego baśniopisarza-Hansa Christiana Andersena członkowie klubu przygotowali inscenizację przybliżającą uczniom postać pisarza ,którego baśnie łączą młode pokolenia różnych krajów i narodowości.

          Więcej >>>

Napisz do nas