Strona główna
Wydarzenia
Galeria
Galiny
Nasza gmina
Kadra
Uczniowie
Absolwenci szkoły
"Echa szkoły"
Sport
Linki


Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

PROJEKTY


PROJEKTY 

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę”

 

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań. Pomoże nam w tym Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

„Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej  o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Odbiorcami programu są uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych. Działania programowe kierowane są również do rodziców.

Głównymi celami programu są:


1. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
3. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji) i jej wpływu na zdrowie.
4. Nauczenie młodzieży podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia (zróżnicowana i zbilansowana energetycznie dieta - posiłek wartościowy, a nie kaloryczny).

 

Konsekwencją realizacji programu ma być poprawa stanu zdrowia młodych ludzi poprzez świadome wybieranie zdrowej żywności, stosowanie zasad zbilansowanej diety i wzrost aktywności fizycznej.

"Czyste powietrze wokół nas”

 - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 

 

  Założenia programu:

1.      Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2.      Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3.      Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4.      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5.      Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. 

Cele szczegółowe programu:

1.      Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.      Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

3.      Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.      Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5.      Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

                               I. Wycieczka.

                            II.  Co i dlaczego dymi.

                         III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

                         IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

                            V.  Jak unikać dymu papierosowego? 

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń  i potrzeb dziecka.

„Bieg po zdrowie” –program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Program skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat.

 

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.
Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Program jest skierowany także do rodziców uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 PROGRAM „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

 

Celem programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.

W programie APTECZKA omawiane są z uczniami następujące zagadnienia:

 1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia!

PROGRAM  „SZKLANKA MLEKA"

 

Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci. Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego.

Programem tym objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach, a także dzieci z oddziału przedszkolnego.

PROGRAM "OWOCE W SZKOLE"

 

Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Program „Owoce w szkole” ma na celu również zapobieganie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłością wśród dzieci, a także wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, w tym niskim spożyciem owoców i warzyw.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

 • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca.

 

 

 

 

Napisz do nas