Strona główna
Wydarzenia
Galeria
Galiny
Nasza gmina
Kadra
Uczniowie
Absolwenci szkoły
"Echa szkoły"
Sport
Linki


Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

WOLONTARIAT


Plan Pracy

Szkolnego Klubu Wolontariatu

przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich

w Galinach

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoi koordynator koła wolontariatu

2.  Wolontariuszami są nauczyciele-wychowawcy oraz liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

 

 

ZADANIA

 

 

TERMIN REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

1.      Akcja rekrutacyjna do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Promocja SKW

2.      Planujemy całoroczną pracę Klubu.

3.      Wybory liderów. 

 

Wrzesień

 

 

Marek Kirkuć

 

4.      Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać potrzebujące dzieci.

Wrzesień

Karolina Chińska

Wychowawcy klas + liderzy

Sprzątanie świata

 

Wrzesień

Małgorzata Zaczyk

Marek Kirkuć

7.       Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierzyny leśnej

Wrzesień

Janina Aleksandrowicz

8.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom” Uczniowie klas starszych na długiej przerwie czytają bajki przedszkolakom

Wrzesień

  Lucyna Masłowska

 Wybrani wolontariusze

9.      Zbiórka pomocy szkolnych dla potrzebujących uczniów

Wrzesień

Marek Kirkuć

 

10.  Zbiórka makulatury

Wrzesień

Aniela Mickanis-Balcewicz + liderzy

 

 

 

 

1.      Światowy Dzień Zwierząt.

2.      Dzień Kundelka-Ustawa o Ochronie Zwierząt

3.      Zbieranie suchej karmy dla zwierząt przebywających w schronisku

4 Październik

            

 25 Październik

 

Jolanta Topczyłko

+ liderzy

5.      Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy

Październik

Wychowawcy klas

6.      Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierzyny leśnej

Październik

Janina Aleksandrowicz

7.      Zbiórka zniczy na Dzień Zaduszny

Październik

Marek Kirkuć

8.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”. Teatrzyk dla przedszkolaków

Październik

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

 

 

 

2.      Zbiórka pieniędzy dla dzieci z Domów Dziecka. Akcja "Góra Grosza"

Listopad

Krystyna Aleksandrowicz

Wychowawcy klas

1.      Przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych w ramach akcji: "Pomoc ubogim"

 

          Listopad

Zbigniew Jabłoński

+ harcerze

3.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Listopad

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

5.      Budowa karmników dla ptaków ( 1 karmnik od każdej klasy)

Listopad

Daria Stepaniuk + liderzy klas

 

 

 

Obchody Dnia Wolontariusza – pogadanki na godzinach wychowawczych - gazetka okolicznościowa.

5 Grudzień

Wychowawcy klas

 

3.      Zbiórka groszy dla dzieci z Domów Dziecka. Akcji "Góra Grosza"

Grudzień

Krystyna Aleksandrowicz

Wychowawcy klas

5.      Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Zbiórka karmy dla ptaków 

Grudzień

Beata Treichel

+ liderzy

6.      Udział w akcji „Marzycielska poczta” – pisanie listów lub kartek świątecznych do chorych dzieci

Grudzień

Paulina Sadowska + liderzy

9.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Grudzień

Lucyna Masłowska

  Wybrani wolontariusze

10.  Zbiórka rzeczy potrzebnych do wykonania ozdób świątecznych. Wykonanie i sprzedaż ozdób na kiermasz świąteczny

Grudzień

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

11.  Wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych

Grudzień

Lucyna Masłowska

+ liderzy

Jasełka połączone z wigilijną kolacją – zaproszenie osób samotnych.

Grudzień

     Dyrektor szkoły

  Wychowawcy klas 

 

 

 

1.      Udział w kweście dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Styczeń

Marek Kirkuć + wybrani wolontariusze

 

2.      Pomagamy ptakom przetrwać zimę.  Zbiórka karmy dla ptaków

Styczeń

Beata Treichel + liderzy

3.      Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Styczeń

Pielęgniarka szkolna

6.      Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach w bibliotece szkolnej

 

        Styczeń

Barbara Choruży-Połeć

 + liderzy

7.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Styczeń

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

8.      Udział w kolędowaniu (między innymi u osób samotnych)

        Styczeń

Irena Pawska, Lucyna Masłowska + kolędnicy

9.      Pomoc przy wykonaniu upominków dla babci dziadka i zorganizowanie poczęstunku

        Styczeń

Nauczyciele klasy I - III + liderzy

 

 

 

1.      Zbiórka pomocy szkolnych dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolnego 

             Luty

Beata Piechowiak + liderzy

3.      Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Zbiórka karmy dla ptaków

Luty

Beata Treichel + liderzy

6.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Luty

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

 

 

 

1.      Przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych w ramach akcji: "Pomoc ubogim"

        Marzec

Zbigniew Jabłoński + harcerze

4.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Marzec

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

5.      Koleżeńska pomoc w nauce ( wg potrzeb)

 

            Marzec

Mirosław Groth + liderzy

 

 

 

2.      Wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych

Kwiecień

Lucyna Masłowska

           + liderzy

3.      Wykonanie stroików świątecznych oraz palm wielkanocnych i ofiarowanie ich ludziom samotnym

       Kwiecień

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

4.      Udział w akcji „Marzycielska poczta” – pisanie listów lub kartek świątecznych do chorych dzieci

Kwiecień

Paulina Sadowska

+  liderzy

8.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Kwiecień

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

9.      Koleżeńska pomoc w nauce ( wg potrzeb)

 

         Kwiecień

Mirosław Groth + liderzy

 

 

 

1.      Pomoc w zorganizowaniu Dnia Mamy.

 Wykonanie laurek i drobnych prezentów.

           Maj

Nauczyciele klasy I - III + liderzy

 

2.      Pomoc wolontariuszy podczas Pikniku Rodzinnego w szkole.

            Maj

Dyrektor szkoły + liderzy

3.      Podsumowanie zbiórki makulatury

Maj

Aniela Mickanis-Balcewicz + liderzy

4.      Podsumowanie "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Maj

Karolina Chińska

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Maj

Lucyna Masłowska

Wybrani wolontariusze

 

 

 

      Dzień Dziecka - pomoc w organizacji Dnia Sportu w szkole

       Czerwiec

Marek Kirkuć  

+  liderzy

2.   Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

      Czerwiec

Jolanta Topczyłko + liderzy

3.   Upamiętnienie wydarzeń SKW w kronice

      Czerwiec

Marek Kirkuć

5.   Podsumowanie efektów całorocznej działalności szkolnego wolontariatu

      Czerwiec

Marek Kirkuć

6.   Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy innym.

w miarę potrzeb 

Marek Kirkuć

7.   Zmiana w dekoracji w szkole, uaktualnianie tablic, ogłoszeń, tablic przedmiotowych

cały rok szkolny

w miarę  potrzeb

Nauczyciele + liderzy klas

 

 

 

                                                                                    Koordynator

                                                                                    Marek  Kirkuć

 

Podziękowanie za zbiórkę plastikowych nakrętek

 

 

Akcja "Sprzątanie świata"

 

 

 "SprzątaMY Las"

 

 

Zbiórka żołędzi i kasztanów

 

 

W miesiącu wrześniu i październiku tego roku w naszej szkole odbyła się zbiórka kasztanów w ramach akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Przedszkolaki i uczniowie przynosili kasztany do szkoły, które zostały przekazane dla Koła Łowieckiego „Daniel”. Łącznie uzbierano około 900 kg kasztanów

                Oto wyniki zbiórki                        

    I. Przedszkole - 308 kg

VI. Klasa III – 37 kg

II. Klasa 0 – 136 kg

VII. Klasa VII – 21 kg

III. Klasa V – 92 kg

VIII. Klasa VIII – 9 kg

IV. Klasa I – 81 kg

IX. Klasa IV – 2 kg

V. Klasa VI – 44 kg

X. Klasa II – 0 kg

INDYWIDUALNIE

       I. Prokop  Pola – 73 kg (przedszkole)

  II. Skura Dominika – 61 kg (kl. I)

III. Madejek Maja – 53 kg (kl. V)

 

 

Pomagamy bezdomnym psom! – Dzień Kundelka w Galinach 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich  w Galinach zaangażowała dzieci i rodziców  do zbiórki darów dla zwierząt, tj. koce, narzuty, karmę i psie „smakołyki”, które zostały przekazane do przechowywalni  gminnej dla psów w Sędławkach, która niesie pomoc bezdomnym, porzuconym i opuszczonym psom. Celem tej akcji było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, zachęcanie wszystkich dzieci do aktywnego udziały w akcjach charytatywnych, a zwłaszcza pomoc zwierzętom, czekającym na kochający dom.

 

 

 

Wizyty w przedszkolu w ramach akcji

 „Cała Polska czyta dzieciom”

 

 

Uczniowie klas starszych czytają bajki przedszkolakom

 

 

 

Teatrzyk dla przedszkolaków

 wykonany przez uczniów kl. VI i VII

 

 

 

 

 "Z ekologią za pan brat"

Wycieczki plenerowe - obserwacja przyrody

 

 

 Wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych

 

 

 

 

„Marzycielska poczta” – pisanie listów i kartek

 świątecznych do chorych dzieci

 

 

 

Kolędowanie

 

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dwie wolontariuszki :  Weronika Pawska i Weronika Skura, przez trzy dni zbierały pieniądze do puszki. Młodzież szkolna, rodzice oraz mieszkańcy Galin chętnie wrzucali pieniądze do skarbonki za symboliczne serduszka.

Sztab WOŚP mieszczący się w Komendzie Hufca ZHP przeliczył zawartość puszki, w której uzbierała się kwota - 1700,77

 

 

 

Pomagamy ptakom przetrwać zimę

 

11 lutego obchodzony jest Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach we współpracy z Nadleśnictwem Bartoszyce zadbali o to, aby karmniki dla ptaków były tego dnia pełne. 

Dzień ten ma przypominać o tym, że zima to trudny okres dla dzikich zwierząt ponieważ gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Uczniowie przedszkola oraz klas I – III wysłuchali wykładu pana leśniczego. Nasz gość przedstawił dzieciom prelekcję na temat sposobu życia, snu zimowego, odżywiania zwierzyny oraz zwrócił szczególną uwagę na umiejętne i pożyteczne pomaganie zwierzętom. Po wstępie teoretycznym udaliśmy się wspólnie do szkolnych karmników, aby zostawić tam przygotowaną przez leśniczych karmę dla ptaków. Podczas działania wspólnie zastanawialiśmy się jakie ptaki przylecą do przedszkolnego karmnika oraz jakie zwierzęta można spotkać przy paśnikach.

 

 

 

Budowa domków lęgowych dla ptaków

 

 

Góra Grosza

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Kota

 

Z tej okazji odwiedziła nasze przedszkole przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zwierzętom i Ochrony Przyrody „Azyl” – Ewa Kozieł.

Dzieci miały okazję opowiedzieć o swoich domowych pupilach,  jak się nazywają oraz jak wspólnie spędzają czas, mogli również pochwalić się swoimi kociakami przynosząc do przedszkola ich  fotografie. 
W przedszkolu z okazji Międzynarodowego Dnia Kota, została zorganizowana zbiórka żywności dla bezdomnych kotów. Dzieci wraz z rodzicami przynieśli karmę, żwirek i smakołyki dla bezpańskich zwierząt, nie zabrakło również zabawek dla małych kociaków. Wszystko to zostało przekazane dla stowarzyszenia „Azyl”.

Pani Ewa w ciekawy sposób zapoznała dzieci z kocimi zwyczajami, utrwaliła także wiadomości na temat opieki  i zasady pielęgnacji nad zwierzętami.
Nie zabrakło również „kocich zabaw”, przy których przedszkolaki świetnie się bawiły z przedstawicielką stowarzyszenia wraz ze swoimi pluszowymi kociakami, które tego dnia przynieśli do przedszkola.

Dzieci za uczestnictwo w zajęciach, dostały od Pani Ewy Kozieł dyplomy wraz z podziękowaniem za zbiórkę żywności dla zwierząt.

Celem obchodów tego nietypowego „święta kota” było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na pomoc bezdomnym zwierzętom, a zwłaszcza wyrabianie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.

 

 

Porządkowanie opuszczonych grobów

 na cmentarzu w Galinach

 

 

 

 

 

Zbiórka pomocy szkolnych dla uczniów

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

 

 

 

Świąteczna Zbiórka Żywności

29-30 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

       

 

Napisz do nas