Strona główna
Wydarzenia
Galeria
Galiny
Nasza gmina
Kadra
Uczniowie
Absolwenci szkoły
"Echa szkoły"
Sport
Linki


Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach

WOLONTARIAT


Plan Pracy

Szkolnego Klubu Wolontariatu

przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich

w Galinach

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoi koordynator koła wolontariatu

2.  Wolontariuszami są nauczyciele-wychowawcy oraz liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

 

LIDERZY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU:

 

Klasa I – Kołowrocki Alan

Klasa II – Różycki Kacper

Klasa III – Waleszczak Julia

Klasa IV- Żemajduk Natalia

Klasa V- Kapanajko Alicja

Klasa VI – Wojciechowska Oliwia

Klasa VII – Skura Weronika

Klasa VIII -  Sartanowicz Agata

 

 

ZADANIA

 

 

TERMIN REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

1.      Akcja rekrutacyjna do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Promocja SKW

2.      Planujemy całoroczną pracę Klubu.

3.      Wybory liderów.

 

 

Wrzesień

 

 

Marek Kirkuć

 

4.      Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać potrzebujące dzieci.

Wrzesień

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

 1. Sprzątanie świata

 

Wrzesień

Lucyna Masłowska

 1. „Tydzień Wietrzenia Szaf”- zbiórka odzieży używanej

Wrzesień

Irena Pawska

7.       Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierzyny leśnej

Wrzesień

Janina Aleksandrowicz

8.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom” Uczniowie klas starszych na długiej przerwie czytają bajki przedszkolakom

Wrzesień

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

 

9.      Zbiórka pomocy szkolnych dla potrzebujących uczniów

Wrzesień

Marek Kirkuć

 

10.  Zbiórka makulatury

Wrzesień

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

 

 

 

1.      Światowy Dzień Zwierząt.

2.      Dzień Kundelka-Ustawa o Ochronie Zwierząt

3.      Zbieranie suchej karmy dla zwierząt przebywających w schronisku

4 Październik

25 Październik             

 

 

Małgorzata Kwakszys + liderzy

4.      Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek

Październik

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy

Październik

Wychowawcy klas

6.      Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierzyny leśnej

Październik

Janina Aleksandrowicz

7.      Zbiórka zniczy na Dzień Zaduszny

Październik

Marek Kirkuć

8.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Październik

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

9.      Zbiórka makulatury

Październik

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

 

 

 

 1. Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek

Listopad

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

2.      Zbiórka pieniędzy dla dzieci z Domów Dziecka. Akcji "Góra Grosza"

Listopad

Krystyna Aleksandrowicz

Wychowawcy klas

3.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Listopad

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

4.      Zbiórka makulatury

Listopad

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Budowa karmników dla ptaków ( 1 karmnik od każdej klasy)

Listopad

Daria Stepaniuk + liderzy klas

 

 

 

 1. Obchody Dnia Wolontariusza – pogadanki na godzinach wychowawczych - gazetka okolicznościowa.

5 Grudzień

Wychowawcy klas

 

2.      Bożonarodzeniowa zbiórka  żywności w sklepach organizowana przez Bank Żywności           

Grudzień

Irena Pawska

 Lucyna Masłowska   

+ liderzy klas

3.      Zbiórka groszy dla dzieci z Domów Dziecka. Akcji "Góra Grosza"

Grudzień

Krystyna Aleksandrowicz

Wychowawcy klas

4.      Akcja „Szlachetna paczka” - zbiórka potrzebnych darów wśród uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej dla wybranych rodzin.

Grudzień

Pedagog szkolny Daria Stepaniuk

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Zbiórka karmy dla ptaków 

Grudzień

Agnieszka Fuśnik + liderzy

6.      Udział w akcji „Marzycielska poczta” – pisanie listów lub kartek świątecznych do chorych dzieci

Grudzień

Elżbieta Knap + liderzy

7.      Zbiórka makulatury

Grudzień

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

8.      Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Grudzień

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

9.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Grudzień

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

10.  Zbiórka rzeczy potrzebnych do wykonania ozdób świątecznych. Wykonanie i sprzedaż ozdób na kiermasz świąteczny

Grudzień

Mariola Jagiełło

Wychowawcy klas + liderzy

11.  Wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych

Grudzień

Lucyna Masłowska

        + liderzy

 1. Jasełka połączone z wigilijną kolacją – zaproszenie osób samotnych.

Grudzień

     Dyrektor szkoły

  Wychowawcy klas 

 

 

 

1.      Udział w kweście dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Styczeń

Marek Kirkuć + wybrani wolontariusze

 

2.      Pomagamy ptakom przetrwać zimę.  Zbiórka karmy dla ptaków

Styczeń

Agnieszka Fuśnik + liderzy

3.      Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Styczeń

Pielęgniarka szkolna

4.      Zbiórka makulatury

Styczeń

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Styczeń

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

6.      Pomoc przy porządkowaniu książek i płyt na półkach w bibliotece szkolnej

 

        Styczeń

Małgorzata Zaczyk + liderzy

7.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Styczeń

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

8.      Udział w kolędowaniu (między innymi u osób samotnych)

        Styczeń

Irena Pawska

 Lucyna Masłowska + wybrani wolontariusze

9.      Pomoc przy wykonaniu upominków dla babci dziadka i zorganizowanie poczęstunku

        Styczeń

Małgorzata Kwakszys, Małgorzata Zaczyk, Irena Pawska  + liderzy

 

 

 

1.      Organizacja poczty walentynkowej i dyskoteki ostatkowe

 

            Luty

Krystyna Aleksandrowicz 

Marek Kirkuć + liderzy

2.      Koleżeńska pomoc w nauce ( wg potrzeb)

 

            Luty

Mirosław Groth + liderzy

3.      Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Zbiórka karmy dla ptaków

Luty

Agnieszka Fuśnik + liderzy

4.      Zbiórka makulatury

Luty

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Luty

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

6.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Luty

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

 

 

 

1.      Zbiórka artykułów chemicznych w ramach akcji: "Pomoc ubogim"

        Marzec

Wojciech Szumski + liderzy

2.      Zbiórka makulatury

Marzec

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

3.      Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Marzec

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

4.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Marzec

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

5.      Koleżeńska pomoc w nauce ( wg potrzeb)

 

            Marzec

Mirosław Groth + liderzy

 

 

 

1.      Akcja „Szlachetna paczka” - zbiórka potrzebnych darów wśród uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej dla wybranych rodzin.

Kwiecień

Pedagog szkolny

Daria Stepaniuk

Wychowawcy klas + liderzy

2.      Wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych

Kwiecień

Lucyna Masłowska

        + liderzy

3.      Wykonanie stroików świątecznych oraz palm wielkanocnych i ofiarowanie ich ludziom samotnym

       Kwiecień

Mariola Jagiełło

Wychowawcy klas + liderzy

4.      Udział w akcji „Marzycielska poczta” – pisanie listów lub kartek świątecznych do chorych dzieci

Kwiecień

Elżbieta Knap

+  liderzy

5.      Wielkanocna zbiórka żywności w sklepach organizowana przez Bank żywności.

       Kwiecień

Irena Pawska

 Lucyna Masłowska + liderzy

6.      Zbiórka makulatury

Kwiecień

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

7.      Udział w "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Kwiecień

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

8.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Kwiecień

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

9.      Koleżeńska pomoc w nauce ( wg potrzeb)

 

         Kwiecień

Mirosław Groth + liderzy

 

 

 

1.      Pomoc w zorganizowaniu Dnia Mamy i w

            wykonaniu laurek dla mam

 

           Maj

Małgorzata Kwakszys, Małgorzata Zaczyk, Irena Pawska  +

 liderzy

2.      Pomoc wolontariuszy podczas Pikniku Rodzinnego w szkole.

            Maj

Dyrektor szkoły + liderzy

3.      Podsumowanie zbiórki makulatury

Maj

Lucyna Masłowska

Wychowawcy klas + liderzy

4.      Podsumowanie "Zakręconej Akcji" zbierania nakrętek                    

Maj

Małgorzata Zaczyk

Wychowawcy klas + liderzy

5.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Maj

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

6.      Koleżeńska pomoc w nauce ( wg potrzeb)

 

            Maj

Mirosław Groth + liderzy

 

 

 

1.      Dzień Dziecka - pomoc w organizacji Dnia Sportu w szkole

       Czerwiec

Marek Kirkuć  

+  liderzy

2.      Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

      Czerwiec

Małgorzata Kwakszys + liderzy

3.      Upamiętnienie wydarzeń SKW w kronice

      Czerwiec

Marek Kirkuć

4.      Wizyty w przedszkolu w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”

Czerwiec

Jolanta Topczyłko Justyna Bartkowiak

Wybrani wolontariusze

5.      Podsumowanie efektów całorocznej działalności szkolnego wolontariatu

      Czerwiec

Marek Kirkuć

6.      Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy innym.

w miarę potrzeb 

Marek Kirkuć

7.      Zmiana w dekoracji w szkole, uaktualnianie tablic, ogłoszeń, tablic przedmiotowych

cały rok szkolny

w miarę  potrzeb

Nauczyciele + liderzy klas

 

 

 

                                                                                    Koordynator

                                                                                    Marek  Kirkuć

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

     

 

 

B

       

 

 

 

Napisz do nas