Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Złote medale za zasługi dla obronności kraju podczas Sesji Rady Gminy

W dniu 24 maja 2024 r. podczas Sesji Rady Gminy Państwo Małgorzata i Mieczysław Bednarz oraz Pani Stanisława Rozwadowska - mieszkańcy naszej gminy zostali uhonorowani złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Uroczystego wręczenia medali w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał płk Krzysztof Bednarz - syn wyróżnionych rodziców w asyście ppłk Mariusza Witkowskiego Szefa Sztabu Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lidzbarku Warmińskim oraz mjr Andrzeja Panasiuka Szefa Wydziału Rekrutacji i Kwalifikacji Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim.
 
Wójt Gminy Andrzej Dycha złożył serdeczne gratulacje wyróżnionym Rodzicom, którzy wzorowo wychowali swoje dzieci na żołnierzy zawodowych lub pełniących czynną służbę dla  obronności kraju, wręczając im kwiaty oraz okolicznościowe upominki. W ceremonii wręczenia medali wzięły udział także rodziny Państwa Bednarz i Rozwadowskich.

Uroczystość wręczenia złotych medali zakończono poczęstunkiem i wykonaniem pamiątkowych zdjęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: Złote medale za zasługi dla obronności

Radny Rady Gminy Bartoszyce zaproszony przez Prezydenta RP

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił w piątek – 24 maja br. do ogrodów Pałacu Prezydenckiego samorządowców ze wszystkich szczebli i ze wszystkich stron sceny politycznej, w tym przede wszystkim najmłodszych radnych, z których wielu po raz pierwszy pełni swoje obowiązki na szczeblu lokalnym.
 
Wśród zaproszonych gości znalazł się reprezentant Gminy Bartoszyce Pan Maciej Kulesza, 26-letni mieszkaniec Krawczyk, który w kwietniowych wyborach został wybrany Radnym Rady Gminy Bartoszyce IX kadencji.
 
 
 
 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż w dniach od 28.05.2024 r. do 30.08.2024 r. na terenie Gminy Bartoszyce przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Prace terenowe realizować będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.
 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji na temat posiadanych wyrobów zawierających azbest, co można również zrealizować przez: https://eko-precyzja.eu/ankieta/
 
Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis to +48 512 110 314 i/lub biuro@eko-precyzja.eu
 
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na aktualizację bazy danych na temat istniejących wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bartoszyce oraz umożliwi podjęcie działań mających na celu wsparcie mieszkańców w jego usunięciu do roku 2032.

Przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Obowiązkowy KSeF wchodzi w życie 1 lutego 2026 r. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskali więcej czasu, żeby przygotować się do obowiązku wystawiania e-faktur. Przesunięcie daty rozpoczęcia obowiązywania KSeF oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie.

Zachęcamy - szczególnie mniejszych przedsiębiorców - do wykorzystania dodatkowego czasu do zapoznania się z darmowymi narzędziami stworzonymi przez resort finansów: Aplikacją Podatnika i e-mikrofirmą. Wkrótce ma się pojawić Aplikacja Mobilna KSeF, która umożliwi wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur.

Dodatkowo w styczniu 2025 r. zostanie uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF.

W każdej chwili można także przyjść do urzędu skarbowego i otrzymać informacje na temat działania systemu, korzystając z pomocy pracowników US.
 
Więcej szczegółów pod linkiem: https://tiny.pl/dd487

Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy

Od czerwca 2024 r. Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce
Pan Wojciech Ferdycz
 
przyjmuje interesantów
 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 9:00 - 11:00,
w sali nr 4 Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
W przypadku ustalenia innego terminu spotkania należy umówić się telefonicznie z Przewodniczącym Rady Gminy
- numer telefonu 511 461 148.

II sesja Rady Gminy Bartoszyce

I Sesja Rady Gminy Bartoszyce IX kadencji w latach 2024–2029

We wtorek 7 maja 2024 roku odbyło się zaprzysiężenie nowej Rady Gminy Bartoszyce oraz ponownie wybranego Wójta Gminy Bartoszyce.
W obecności zaproszonych gości Radni oraz Wójt Andrzej Dycha złożyli ślubowanie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję Przewodniczącego Rady Gminy powierzono, Radnemu Wojciechowi Ferdyczowi, a funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono, Radnemu Krzysztofowi Prokop.
 
Skład Rady Gminy Bartoszyce IX kadencji:
 1. Piotr Krzysztof Czaplicki
 2. Wojciech Ferdycz
 3. Jacek Gabryszewski
 4. Paweł Groszyk
 5. Marta Kabelis
 6. Maciej Kulesza
 7. Mariusz Michalec
 8. Przemysław Mierzejewski
 9. Krzysztof Prokop
 10. Mirosław Bogdan Przybyłek
 11. Sergiusz Antoni Sobótka
 12. Adam Stanulewicz
 13. Alicja Julianna Tabaka
 14. Jolanta Wójcik
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: I sesja nowej Rady Gminy

I sesja Rady Gminy Bartoszyce

Konkurs - Czysta i estetyczna Gmina Bartoszyce

Załączniki

Badania pod kątem profilaktyki czerniaka

Urząd Gminy w Bartoszycach organizuje w miesiącu maju ODPŁATNE badania pod kątem profilaktyki czerniaka.
Osoby zainteresowane badaniem mogą zgłaszać również członków rodzin.
Cena badania - 150 zł / osoba.
Osoby zainteresowanemogą zgłaszać się u Pana Jana Janczewskiego (tel. 89 307 01 88).
Termin zgłoszeń - do dnia 30.04.2024 r.
 
1 2 3 4 5 6 ... 82

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin