Polityka społeczna

Kampania Biała Wstążka

  • 05-12-2023
  • Autor: Dorota Myma

Kampania Biała Wstążka

BiałaWstążka
 
DRZWI OTWARTE”
 
W RAMACH KAMPANII
BIAŁA WSTĄŻKA”
5 grudnia 2023r
 
5 grudnia 2023 r.   w godz. 800-1200 w ramach akcji „Otwarte Drzwi”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
zaprasza na specjalny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Tego dnia osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje
w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doznającym przemocy domowej.
 
Dyżur pełnić będą: pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
asystent rodziny, psycholog, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Serdecznie zapraszamy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją