Inwestycje lokalne

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku

  • 09-05-2023
Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Bartoszyce. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody są zarządzane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach do miejscowości: Łabędnik, Bieliny, Bajdyty i Matyjaszki. Docelowo nowa stacja pozwoli na sukcesywne wyłączenie z eksploatacji trzech istniejących stacji uzdatniania wody w Maszewach, Kinkajmach, Sokolicy.
 
Inwestycja obejmowała:
  • rozbiórkę obiektów istniejących,
  • budowę nowej instalacji technologicznej SUW,
  • wykonanie fundamentów pod stalowy zbiornik wyrównawczy i jego montaż,
  • wykonanie przyłączy między obiektowych,
  • wykonanie instalacji ścieków sanitarnych,
  • montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego wraz z wiatą,
  • modernizację infrastruktury istniejących studni głębinowych oraz wiele innych niezbędnych czynności w celu uruchomienia SUW.
 
Wartość inwestycji – 2 122 009,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 891.901,00 zł
 
          
SUW przed remontem
 
 
          
SUW po remoncie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją